LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Địa vật lý


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo địa vật lý tổng kết công tác kiểm tra dị thường từ hàng không vùng bắc Biên Hòa - Tân Uyên - Phước Vĩnh bằng phương pháp địa vật lý từ mặt đất Nguyễn Ngọc Thu 1983 Vl-139
Qui phạm kỹ thuật xác định các tính chất vật lý của mẫu đá và quặng Nguyễn Kim Bôi 1985 Vl-168
Qui phạm kỹ thuật xác định các tính chất vật lý của mẫu đá và quặng Nguyễn Đình Lâm 1986 Vl-170
keyboard_arrow_up back to top