GIỚI THIỆU


Phạm vi hoạt động


      Theo quyết định số 417 ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam. Liên đoàn có chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ bản đồ địa chất  và điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Nam Việt Nam (từ đèo Hải Vân – vĩ tuyến 16º 11’ 30” trở vào

     Bản đồ mức độ nghiêm cứu đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện.

Xem bản đồ lớn






Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1635150
Hình hoạt động