HÌNH HOẠT ĐỘNGHội thao giao lưu văn nghệ ngày truyền thống Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí minh (15/10/1982-15/10/2013)
Khai mạc hội thao
Khai mạc hội thao
Các đoàn tham gia hội thao
Trao kỷ niệm chương 1
Trao kỷ niệm chương 2
Trao kỷ niệm chương 3
Thi trược tuyến - Tự hào sử Việt
Giao lưu các môn thể thao - 1
Giao lưu các môn thể thao - 2
Giao lưu các môn thể thao - 3
Giao lưu các môn thể thao - 4
Giao lưu các môn thể thao - 5
Giao lưu các môn thể thao - 7
Giao lưu các môn thể thao - 8
Giao lưu các môn thể thao - 9
Giao lưu các môn thể thao - 10
Giao lưu các môn thể thao - 11
Giao lưu các môn thể thao - 12

Xem thêm chủ đề khác
Hoạt động nghiên cứu ngoài thực địa
Tiếp đoàn Ngoại giao hoa kỳ - năm 2013
Hoạt động của Liên đoàn
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ảnh đi B3 - năm 1973
Kỷ niệm ngày hội Địa chất Năm 2013
Hội thao giao lưu văn nghệ ngày truyền thống Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí minh (15/10/1982-15/10/2013)
Đại hội CNVC năm 2014
Hội nghị CBCNVC năm 2015
Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV
Hội thao Thanh niên Liên đoàn

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1635208
Hình hoạt động