LỊCH CÔNG TÁCLỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN VÀ CÁC PHÒNG QUẢN LÝ ( Từ 5 đến 9/9/2016)

 

NGÀY

 

LÃNH ĐẠO

LIÊN ĐOÀN

 

THỜI

GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÝ

 

 

 

Thứ 2

5/9

 

 

Đ/c Quang

Sáng

Kiểm tra Đề án Kon Plong

 

Chiều

NT

 

Đ/c Lĩnh

 

Sáng

Làm việc tại Liên đoàn

Chiều

NT

Đ/c Khai

Sáng

Làm việc tại đề án KôngChro

Chiều

NT

 

 

 

Thứ 3

6/9

 

Đ/c Quang

Sáng

Làm việc tại Liên đoàn

 

 

 

Đ/c Bùi Thế Vinh đi công t1c tỉnh Đồng Nai ngày 6/9/2016

Chiều

nt

 

Đ/c Lĩnh

Sáng

Công tác tỉnh Đồng Nai

Chiều

NT

 

Đ/c Khai

Sáng

Làm việc tại đề án KôngChro

 

Chiều

NT

 

 

Thứ 4

7/9

 

 

Đ/c Quang

Sáng

Làm việc tại Liên đoàn

 

Chiều

NT

 

Đ/c Lĩnh

Sáng

Làm việc tại Liên đoàn

Chiều

NT

Đ/c Khai

Sáng

Làm việc tại đề án KongChro

 

Chiều

NT

 

 

Thứ 5

8/9

           

Đ/c Quang

Sáng

Làm việc tại Liên đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 9/9/2016 Kiểm tra đề án Kon Plong: Các đ/c Mai Kim Vinh, Bùi Thế Vinh, Đào Văn Tám, Dương Văn Tám, Phạm Văn Tuất, Nguyễn Tất Khoa, Vũ Trọng Tấn, Nguyễn Công Cầu, Trần Ngọc Minh

Chiều

NT

 

Đ/c Lĩnh

Sáng

Làm việc tại Liên đoàn

Chiều

NT

Đ/c Khai

Sáng

Làm việc tại đề án KongChro

Chiều

NT

 

 

 

Thứ 6

9/9

 

 

Đ/c Quang

Sáng

Kiểm tra Đề án Kon Plong

Chiều

NT

 

Đ/c Lĩnh

Sáng

Kiểm tra Đề án Kon Plong

Chiều

NT

Đ/c Khai

Sáng

Kiểm tra Đề án Kon Plong

 

Chiều

NT

 

 

 

 


TL.LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Phạm Văn Tuất

Ghi chú:   Trong tuần có thể phát sinh thêm lịch làm việc, bộ phận Hành chính sẽ cập nhật trên bảng và gửi thông tin vào email cá nhân của thủ trưởng các đơn vị, các chủ nhiệm đề án để chủ động sắp xếp chương trình công tác. Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1635181
Hình hoạt động