THÔNG BÁO    Thủ trưởng các đơn vị hướng dẫn cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý kê khai bản sơ yếu lí lịch cá nhân năm 2017 trong đơn vị (việc kê khai năm 2017 theo mẫu sơ yếu lí lịch 2C gửi kèm.
   
   Xét thực tế trong vài năm qua, có một số hệ phép chiếu từ nhiều nguồn khác nhau gây phức tạp và rắc rối cho người sử dụng, giao nộp nhà nước kế hoạch A; chế bản sản phẩm cho các đối tác trong hoạt động SXDV. Để tạo thuận lợi trong việc quản lý, sản xuất điều hành của Liên đoàn về số hóa, chế bản, can in, giao nộp, quản lý dữ liệu thống nhất với toàn Tổng cục. Liên đoàn gửi tới các đơn vị, các đồng chí cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia file phép chiếu cho chương trình mapinfor (mapinfor.prj) đính kèm.
1
Page size:
select
Page: of 1
Bản tin 1 đến 6 / 3

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1635197
Hình hoạt động