LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo địa vật lý kết quả khảo sát dải dị thường từ Hòn Đất - Rạch Phooc - Tri Tôn vùng Rạch Giá - Hà Tiên - Kiên Giang tỷ lệ 1/25.000 -> 1/50.000

Liên hệ tham khảo
Phùng Thế Lễ

Báo cáo địa vật lý kết quả khảo sát dải dị thường từ Hòn Đất - Rạch Phooc - Tri Tôn vùng Rạch Giá - Hà Tiên - Kiên Giang tỷ lệ 1/25.000 -> 1/50.000


Năm: 1981
Tác giả: Phùng Thế Lễ
Ký hiệu lưu trữ: Vl-138