LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo địa vật lý tổng kết công tác kiểm tra dị thường từ hàng không vùng bắc Biên Hòa - Tân Uyên - Phước Vĩnh bằng phương pháp địa vật lý từ mặt đất

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Ngọc Thu

Báo cáo địa vật lý tổng kết công tác kiểm tra dị thường từ hàng không vùng bắc Biên Hòa - Tân Uyên - Phước Vĩnh bằng phương pháp địa vật lý từ mặt đất


Năm: 1983
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu
Ký hiệu lưu trữ: Vl-139