LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


tuneTin tức Filters
Picture for news item Công bố chức danh Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

Công bố chức danh Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

alarmTuesday, February 18, 2020

Ngày 14 tháng 2 năm 2020, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Tổng cục), ông Lại Hồng Thanh - phó Tổng cục trưởng đã trao quyết định bổ nhiệm chức Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam cho ông Đỗ Văn Lĩnh theo Quyết định số 96/QĐ-ĐCKS ngày 10 tháng 02 năm 20129 của Tổng cục.

Ông Lại Hồng Thanh – phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục ông Lại Hồng Thanh phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm: Tổng cục chúc mừng ông Đỗ Văn Lĩnh làm tân Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của mình, ông Lĩnh sẻ lãnh đạo điều hành tốt Liên đoàn, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Tổng cục giao phó.

Ông Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Văn Lĩnh.

Ông Đỗ Văn Lĩnh cảm ơn lãnh đạo Tổng cục đã tin tưởng giao cho ông trọng trách lớn và sự tín nhiệm ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Liên đoàn. Trong vai trò Liên đoàn trưởng ông Đỗ Văn Lĩnh tin tưởng dưới sự Lãnh đạo chỉ đạo của Tổng cục – Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự ủng hộ của toàn thể CBCNV Liên đoàn chung tay góp sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng phát triển Liên đoàn ngày càng lớn mạnh.

 Trong buổi công bố Quyết định, ông Đỗ Văn Lĩnh nhận được nhiều sự quan tâm chúc mừng của lãnh đạo các phòng chức năng đơn vị trực thuộc, CBCNV Liên đoàn và các đơn vị đối tác đến chúc mừng với những bó hoa tươi thắm đầy ý nghĩa.

Ông trần Ngọc Khai – Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, phó Liên đoàn trưởng tặng hoa chúc mừng.

Ông Nguyễn Tiến sơn – Phó trưởng phòng điều hành P. Tổ chức-Hành chính tặng hoa chúc mừng.

Ông Lưu Thế Long, Phó trưởng phòng điều hành P. Kỹ thuật, tặng hoa chúc mừng.

Đại diện trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tặng hoa chúc mừng.

 

Ông Vũ Trọng Tấn – Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý tặng hoa chúc mừng.

Ông Lê Nguyễn Thanh Hùng – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài Chính tặng hoa chúc mừng.

Ông Đào Văn Tám – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tặng hoa chúc mừng.

Ông Nguyễn Đăng Sơn – Phó Đoàn trưởng Đoàn Địa chất I tặng hoa chúc mừng.

keyboard_arrow_up back to top