LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm thăm dò khoáng sản


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo "Đặc điểm thành phần vật chất sét bentonit Tam Bố - Di Linh - Lâm Đồng" 1977-1978 (Trữ lượng tính đến Lê Công Hải 1979 Đs-136
Báo cáo chế tạo mẫu tiêu chuẩn thành phần quặng thiếc gốc TG1-85 và quặng baucit BX1-85 (Đề tài 44.03.04.04) Đỗ Quang Oánh 1987 Th-87
Báo cáo công tác tìm kiếm khoáng sản vật liệu xây dựng tỷ lệ 1/50.000 vùng Bến Cát, Tân Uyên, Phú Cường, Biên Hòa, Long Thành Nguyễn Xuân Hồng 1983 Đs-144
Báo cáo kết quả công tác tìm kiếm vàng vùng Trà Năng - Lâm Đồng (1987-1993) Nguyễn Văn Mài 1994 V-79
Báo cáo kết quả khảo sát và tìm kiếm than bùn U Minh Đoàn Sinh Huy 1978 T-174
Báo cáo kết quả nghiên cứu làm giàu và sản xuất thử kaoline thương phẩm chất lượng cao Hoàng Thị Đàn 1992 Đs-207
Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng và triển vọng đá qúi Miền nam Việt Nam (1991-1993) Trần Xuân Toản 1994 Đq-16
Báo cáo kết quả thăm dò sơ bộ mỏ sét bentonit Gia Qui, Long Đất - Đồng Nai Phạm Đình Chương 1986 Đs-188
Báo cáo kết quả thăm dò than nâu, sét gạch ngói, diatomit khu mỏ Đại Lào - Bảo Lộc - Lâm Đồng Nguyễn Quốc Tuân 1988 T-238
Báo cáo kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ đá vôi san hô Mỹ Tường - Ninh Hải - Thuận Hải Phạm Bá Cường 1981 Đv-24
keyboard_arrow_up back to top