LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Báo cáo địa chất


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo lập Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ A Hội-Phước Hảo - 1/50.000 Bùi Thế Vinh 2012 B-71
Báo cáo lập Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ KonTum - 1/50.000 Thôn Đức Duyện 2006 B-68
Báo cáo lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản Tp, Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 (1983-1987) Hà Quang Hải 1987 Bđ-183
Báo cáo lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Kon Tum - Buôn Ma Thuột tỷ lệ 1/200.000 (1986-1993) Trần Tính 1994 Bđ-207
Báo cáo sinh địa tầng các trầm tich kainozoi việt nam (phần phía nam) trên cơ sở bào tử phấn hoa vết in lá thực vật, trùng lỗ. Phạm Thị Quỳnh Anh 1984 Bđ.152
Báo cáo sơ bộ về kết quả tìm kiếm quặng bauxit vùng Bảo Lộc - Di Linh Nguyễn Tiến Thành 1976
Báo cáo thông tin về kết quã thăm dò tỉ mỉ quặng bauxit đồi Thắng Lợi mỏ bauxit Bảo Lộc - Lâm Đồng (trữ lượng tính đến ngày 31/3/1980) 0 B-36
Báo cáo thông tin về nghiên cứu phục hồi khả năng sản xuất nông lâm trên đất mỏ bauxit Đắk Nông sau khi khai thác quặng Viện KTKT cao su 1987
Báo cáo trọng sa và kim lượng bùn miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 Ngụyễn Văn Bắc 1984 Bđ-158
Báo cáo tìm kiếm tỉ mỉ bauxit mỏ Bảo Lộc - Lâm Đồng tỷ lệ 1/10.000 Đoàn Sinh Huy 1985 B-45
keyboard_arrow_up back to top