LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Báo cáo địa chất


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết 1/50.000 Hoàng Phương 2008 B-58
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ 1/50.000 Thân Đức Duyện 2001 B-60
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Trà My - Tăc Pỏ 1/50.000 Thái Quang 2004 B-65
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ MDrăk tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Văn Trang 1998 Bđ-245
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ Bắc Đà Lạt - 1/50.000 Nguyễn quang Lộc 2005 B-66
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ KrongPa - 1/50.000 Trần Ngọc Khai 2009 B-70
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khóang sản nhóm tờ Lộc Ninh tỉ lệ 1 : 50.000 0 Bđ-273
Báo cáo đo vẽ Bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Dăk Tô tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Quang Lộc 1998 Bđ-246
Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết tỉ lệ 1 : 50.000 Hoàng Phương 1998 Bđ-248
Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Sơn 2001 Bđ-267
keyboard_arrow_up back to top