LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Báo cáo địa chất


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện thành tạo và tập trung quặng bauxit laterit ở một số diện tích chứa quặng chủ yếu Nam Việt Nam. Nguyễn Tiến Tân 1985 B-44
Địa chất loạt tờ Huế - Quảng Ngãi : E-48-XXV (Hương Hóa); E-48-XXXVI (Huế); E-49-XXXI (Đà Nẵng); D-48-VI (Bà Nà); D-49-I (Hội An); D-48-XII (Đắc Tô); D-49-VII,VIII (Quảng Ngãi) tỷ lệ 1/200.000 (1978-1985) Nguyễn Văn Trang 1986 Bđ-169
keyboard_arrow_up back to top