LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm đánh giá và thăm dò khoáng sản

 

Mục đích của thăm dò khoáng sản là đánh giá giá trị công nghiệp của đối tượng thăm dò, cung cấp cứ liệu để đánh giá kinh tế địa chất và cơ sở tài liệu phục vụ cho việc thiết kế khai thác mỏ. Các nhiệm vụ cần giải quyết để đạt được mục đích thăm dò khoáng sản như sau:

-         Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất khu vực, cấu trúc địa chất mỏ và những  quy luật phân bố của các đối tượng thăm dò trong không gian địa chất.

-         Nghiên cứu làm sáng tỏ quy luật biến đổi trong không gian địa chất của các thông số địa chất công nghiệp của đối tượng thăm dò.

-         Nghiên cứu làm sáng tỏ chất lượng và tính chất kỹ thuật và đặc tính công nghệ khoáng sản.

-         Tính tài nguyên và trữ lượng các loại khoáng sản.

-         Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn – địa chất công trình và điệu kiện kỹ thuật khai thác mỏ.

Mẫu địa chất

Mẫu khoan thăm dò

 

 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TT

Tên công trình/Chủ đầu tư

Năm thực hiện

Chủ nhiệm

1

Hợp đồng Thăm dò đá vôi Tà Thiết, Công ty xi măng Hà Tiên 1

2002

Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Đức Huy

2

Hợp đồng Thăm dò đá vôi Núi Còm-Nút Trầu, Công ty xi măng Hà Tiên 2

2003

Nguyễn Hữu Tý

3

"Thi công công tác thăm dò theo đề án được duyệt, trình phê duyệt chỉ tiêu tính trữ lượng, trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi, sét và laterit Minh Tâm, xã An Phú và xã Minh Tâm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

2008

Phạm Văn Hường, Lưu Thế Long

4

Thi công công tác thăm dò, lập BCKQTD, lập DAĐT, TKCS, lập BC ĐTM và lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá ốp lát Núi Đen thuộc xã Suối Kiết,h.Tánh Linh và xã Tân Lập,h.Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.

2008

Nguyễn Tiến Dũng

5

Báo cáo thăm dò đá xây dựng mỏ núi Cô Tô, tỉnh An Giang

2007

Mai Kim Vinh

6

Điều tra, đánh giá điểm quặng chì-kẽm tại xã Chư Mố, Ia Pa, Gia La

2010

Trần Ngọc Khai

7

Hợp đồng Thăm dò mỏ vàng Trà Năng, Đức Trong, Lâm Đồng

2010

Nguyễn Văn Mài

8

Hợp đồng Thăm dò Wolfram Đồi Cờ, Tánh Linh, Bình Thuận, Công ty TNHH Duy Tân

2010

Mai Kinh Vinh, Phạm Văn Hường

9

Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng đá xây dựng khu I, mỏ núi Bà Đội, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

2011

Mai Kim Vinh

10

Lập đề án thăm dò nước dưới đất, thi công thăm dò, lập đề án khai thác nước 2.600 m3/ngày cho tuyển quặng ilmenit - zircon Thiện Ái 2, xã Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận.

2011

Nguyễn Đăng Sơn

11

Khảo sát lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò, lập thiết kế cơ sở, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư, dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ ĐXD Tân Xuân 2, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

2011

Nguyễn Kim Trọng

12

Lập đề án thăm dò, xin giấy phép thăm dò, thi công công tác thăm dò, lập thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường, tập hợp hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư khai thác mỏ ĐXD Thiện Tân 4, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

2011

Nguyễn Tiến Sơn

13

Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò, lập thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

2011

Lưu Thế Long

14

Báo cáo thăm dò khoáng sản cát xây dựng lòng Sông Tiền khu vực xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

2011

Phạm Thế Tài

 

 

keyboard_arrow_up back to top