LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


tuneTin tức Filters
Picture for news item Hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

alarmMonday, June 29, 2020

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 1570/ĐCKS-VP ngày 22 tháng 6 năm 2020, công văn số 2906/BTNMT_TDKTTT ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Lãnh đạo Liên đoàn phổ biến nội dung công văn đến toàn thể nhân viên và vận động thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể: giảm sử dụng bao nhựa, thu gom phân loại rác thải hợp lý có khoa học, từ chối sử dụng bao nilon khó phân hủy ...

 Liên đoàn vận động Đoàn Thanh niên tổ chức ra quân làm vệ sinh khu vực trụ sở cơ quan làm việc tạo cảnh quan thông thoáng sạch đẹp. Đợt tổ chức ra quân được nhiều thanh niên nhiệt tình tham gia.

Việc tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới mang lại ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền và vận động mọi người có ý thức chung tay bảo vệ môi trường sống chung.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

 

 

 

 

TC-HC

Leave your comment
keyboard_arrow_up back to top