LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn

Sắp xếp theo

NHẬN DIỆN, PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐỊA CHẤT CHỨA DẦU DẠNG ÁM TIÊU (REEF) DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ

Các bể chứa dạng ám tiêu (reef) ở Việt Nam cũng như trên thế giới khá hiếm hoi nên việc khảo sát nghiên cứu còn nhiều hạn chế do thông tin và dữ liệu chưa đầy đủ.
Liên hệ tham khảo

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THĂM DÒ CÁC MỎ ĐÁ ỐP LÁT

Việc thăm dò, đánh giá một cách xác thực trữ lượng và chất lượng đá ốp lát là việc làm rất khó khăn, đòi hỏi phải chi phí khá lớn công sức và tiền của mới mong tránh được những rủi ro lớn cho các chủ đầu tư.
Liên hệ tham khảo

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CHẤT TRẦM TÍCH TRONG MẪU NƯỚC

Việc phân tích thành phần hạt của chất trầm tích trong mẫu nước hiện giờ chưa có phương pháp nào để phân tích tác giả xin giới thiệu một phương cách.
Liên hệ tham khảo

SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỊA HÌNH ĐÁY SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN TỪ CÙ LAO BÌNH CHÁNH ĐẾN CÙA LAO RÙA (GIAI ĐOẠN: 1995 - 1999 - 2004)

Địa hình đáy sông Đồng Nai, đoạn chảy qua cù lao Bình Chánh và cù lao Rùa dài khoảng 16km đã có nhiều biến động sau 10 năm có các hoạt động khai thác cát lòng sông.
Liên hệ tham khảo

SỰ TIẾN HOÁ BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC

Trên cơ sở phân tích đặc trư­ng trầm tích, cấu trúc, kiến tạo, bất chỉnh hợp địa tầng và tài liệu địa vật lý ở khu vực cận, tác giả tái dựng lại quá trình tiến hoá của bồn trũng Cửu Long.
Liên hệ tham khảo

THAN BÙN U MINH, HƯỚNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

Than bùn U Minh ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu than bùn đầm lầy ven biển cổ, gồm mỏ U Minh Thưọng và mỏ U Minh Hạ. Đây là những mỏ than bùn có trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất nước ta.
Liên hệ tham khảo

TIỀM NĂNG CHỨA DẦU KHÍ CỦA CÁC TẦNG ĐÁ CARBONAT Ở ĐỚI NÂNG ĐẠI HÙNG - THIÊN ƯNG - MÃNG CẦU VÀ BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN

Cho đến nay, các tầng dầu lớn chứa trong đá carbonat ở bồn trũng Nam Côn Sơn (NCS) chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, các nghiên cứu khu vực đối với các bồn trũng chứa dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam cũng như các nghiên cứu chi tiết tài liệu địa chất, địa vật lý hiện có cho thấy triển vọng tồn tại các tích tụ dầu lớn trong tầng đá carbonat ở bồn trũng NCS.
Liên hệ tham khảo

TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN KAOLIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Các nghiên cứu địa chất và khoáng sản ở tỷ lệ nhỏ cho thấy, tỉnh Tây Ninh có tiềm năng về khoáng sản phi kim loại; trong đó, có kaolin.
Liên hệ tham khảo

TIỀM NĂNG SÉT GẠCH NGÓI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH THĂM DÒ – KHAI THÁC

Sét gạch ngói ở Miền Đông Nam Bộ (MĐNB) có tiềm năng và trữ lượng rất lớn. Theo các tài liệu điều tra đánh giá Tài nguyên khoáng sản (TNKS) đến nay đã đăng ký được 190 mỏ sét gạch ngói trong khu vực MĐNB
Liên hệ tham khảo

VÀI SUY NGHĨ VỀ KHẢ NĂNG LIÊN QUAN GIỮA CÁC TRẬN ĐỘNG ĐẤT GẦN ĐÂY VỚI CÁC ĐỚI ĐỨT GÃY CÓ BIỂU HIỆN HOẠT ĐỘNG KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

Trên cơ sở phân tích tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý và địa động lực hiện có, bài báo đưa ra một số suy nghĩ về khả năng liên quan giữa các trận động đất gần đây, nhất là các trận động xảy ra ngày 05/08/2005 UTC với các đới đứt gãy có biểu hiện hoạt động hiện tại trong khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ như: các đới đứt gãy Lộc Ninh – Tp. Hồ Chí Minh, Thuận Hải – Minh Hải và Sông Sài Gòn,... ;
Liên hệ tham khảo