LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất 1:50.000


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Các Thành Hệ magma việt nam (phần phía Nam) tỉ lệ 1 : 1000.000 Lê Đình Hữu 1984 Bđ-149
B/c kết quả công tác Thăm dò sơ bộ mỏ Bauxit Tân Rai - Lâm đồng SZantner FeRenc 1989 B.50
Biên sọan và chuẩn bị xuất bản bộ Atlas cổ sinh Việt Nam Đặng Vũ Khúc 1987 Bđ-180
Báo cáo Lập Bản đồ Địa chất Thủy văn- Địa chất Công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Tân Uyên Lê Minh Thủy 2009 B-69
Báo cáo công tác lập bản đồ địa chất, sơ đồ Địa mạo, sơ đồ vỏ phong hóa vùng Tân Rai - Bảo Lộc - Lâm Đồng tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Văn Truy 1987 Bđ-159
Báo cáo khoan kiểm tra dị thường từ đồi 95 khu vực Tống Lê Trân - Tây ninh Phan Doãn Thích 1987 Bđ-160
Báo cáo kết quả công tác lập bản đồ địa chất - khoáng sản nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1/200.000 (1979-1988) Nguyễn Đức Thắng 1988 Bđ-189
Báo cáo kết quả công tác trọng sa quang phổ bùn đáy nhóm tờ Kon Tum - Buôn Ma Thuột tỷ lệ 1/200.000 Trần Dương Lễ 1988 Bđ-188
Báo cáo kết quả lấy mẫu đãi trọng sa, bùn đáy nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1/200.000 (1980-1986) Nguyễn Hữu Mai 1986 Bđ-193
Báo cáo kết quả lấy mẫu đãi trọng sa, bùn đáy nhóm tờ Phan Rang tỷ lệ 1/50.000 (1980-1986) Nguyễn Hữu Mai 1986
keyboard_arrow_up back to top