LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất 1:50.000


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo kết quả đo vẽ bản Đồ địa chất và tìm kiếm khóang sản nhóm tờ Hội An - Đà Nẵng tỉ lệ 1 : 50.000 Cát Nguyên Hùng 1996 Bđ-228
Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Tuy Hòa tỉ lệ 1 : 50.000 Trương Khắc Vy 1997 Bđ-232
Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Tây Sơn - Lâm Đồng tỷ lệ 1/50.000 (1990-1993) Nguyễn Quang Lộc 1994 Bđ-213
Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Đông thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 (1987-1993) Ma Công Cọ 1994 Bđ-214
Báo cáo kết quả đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khóang sản nhóm tờ Đà Lạt tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễ Văn Cường 1995 Bđ-223
Báo cáo kết quả đơn giản, lựa chọn mẫu bauxit vùng mỏ Đắk Nông - Đắk Lắk để lưu trữ bảo tàng địa chất Thạch Quý, Phạm Thế Hiện 1995 B-53
Báo cáo kết quảđo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Vĩnh An 1/50.000 Nguyễn Đức Thắng 1998 B-57
Báo cáo kết qủa lấy mấu trọng sa và mẫu bùn nhóm tờ Đồng Bằng Nam Bộ tỉ lệ 1 : 200.000 Nguyễn Tuân 1987 Bđ-179
Báo cáo kết thúc đề tài "Soạn thảo hướng dẫn các phương pháp đo vẽ địa chất nhóm tờ tỷ lệ 1/50.000 (1/25.000)" Phan Viết Kỷ 1987 Bđ-177
Báo cáo lập Bản đồ Địa chát và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Quảng Ngãi tỉ lệ 1 : 50.000 Thân Đưc Duỵên 1999 Bđ-265
keyboard_arrow_up back to top