LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất 1:50.000


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo tìm kiếm tỉ mỉ bauxit mỏ Tân Rai- Lâm Đồng tỷ lệ 1/10.000 Đoàn Sinh Huy 1985 B-46
Báo cáo tìm kiếm đánh giá bauxit laterit miền Nam Việt Nam Nguyễn Thanh Châu 1985 B-47
Báo cáo tổng kết về kết quả nghiên cứu sơ bộ khả năng tuyển rửa các loại quặng bauxit mỏ "1 Tháng 5" Đắk Nông Nguyễn Cảnh Nhã 1987
Báo cáo tổng kết đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Tam Kỳ - Hiệp Đức (Tiếng Nga) Cát Nguyên Hùng 1991 Bđ-194
Báo cáo về kết quả thăm dò sơ bộ mỏ bauxit laterit "1 Tháng 5" (1958-1987) (bản dịch tiếng Việt từ tiếng Nga) Lưxov Iu.M 1988 B-49
Báo cáo Đo vẽ lập Bản đồ Địa chất, Bản đồ Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình tỷ lện 1/50.000 vùng Đồng Xoài. Lê Minh Thủy 2004 B-72
Báo cáo Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Lộc Ninh 1/50.000 Ma Công Cọ 2001 B-62
Báo cáo điạ chất công tác lập bản đồ điạ chất - tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ Nguyễn Ngọc Hoa 1991 Bđ-198
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Ba Tơ 1/50.000 Dương Văn Cầu 2004 B-64
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Hàm Tân - Côn Đảo 1/50.000 Nguyễn Văn Cường 2001 B-61
keyboard_arrow_up back to top