LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất 1:50.000


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết 1/50.000 Hoàng Phương 2008 B-58
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ 1/50.000 Thân Đức Duyện 2001 B-60
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Trà My - Tăc Pỏ 1/50.000 Thái Quang 2004 B-65
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ MDrăk tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Văn Trang 1998 Bđ-245
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ Bắc Đà Lạt - 1/50.000 Nguyễn quang Lộc 2005 B-66
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ KrongPa - 1/50.000 Trần Ngọc Khai 2009 B-70
Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khóang sản nhóm tờ Lộc Ninh tỉ lệ 1 : 50.000 0 Bđ-273
Báo cáo đo vẽ Bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Dăk Tô tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Quang Lộc 1998 Bđ-246
Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết tỉ lệ 1 : 50.000 Hoàng Phương 1998 Bđ-248
Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Sơn 2001 Bđ-267
keyboard_arrow_up back to top