LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất 1:50.000


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hàm Tân-Côn Đảo tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Văn Cường 2001 Bđ-268
Báo cáo đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Vĩnh An tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Đức Thắng 1998 Bđ-247
Báo cáo đo vẽ địa chất nhóm tờ Nha Trang và tìm kiếm trên nhóm tờ Phan Rang Jan Jurak 1991 Bđ-178
Báo cáo đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên - Phú Quốc tỉ lệ 1 : 50.000 Trương Công Đượng 1998 Bđ-244
Báo cáo địa chất kết quả công tác thành lập bộ bản đồ tổng hợp gồm bản đồ địa chất, địa mạo, địa chất thủy văn, địa chất công trình, vỏ phong hóa, khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 khu Quảng Sơn - Đăk Nông - Đăk Lăk Bùi Phú Mỹ 1988 Bđ-181
Báo cáo địa chất kết quả công tác tìm kiếm đánh giá bauxit mở rộng khu Nhân Cơ - Gia Nghĩa vùng Đắk Nông - Đắc Lắk tỷ lệ 1/50.000 Trương Hữu Sinh 1988 B-48
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ bauxit "1 Tháng 5" Đắc Nông - Đắc Lắk (trữ lượng tính đến ngày 1/1/1990) Sibixtov B.V 1990 B-51
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm đánh giá mỏ bauxit laterit Đạo Nghĩa và bắc Gia Nghĩa tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tường Tri, Phạm Đình Hiến 1992 B-52
Báo cáo địa chất nhóm tờ Phan Rang tỷ lệ 1/50.000 (tiếng Nga) D.RStepanek 1986 Bđ-170
Báo cáo địa tầng Việt Nam Lê Hùng 1987 Bđ-173
keyboard_arrow_up back to top