LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất 1:50.000


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện thành tạo và tập trung quặng bauxit laterit ở một số diện tích chứa quặng chủ yếu Nam Việt Nam. Nguyễn Tiến Tân 1985 B-44
Địa chất loạt tờ Huế - Quảng Ngãi : E-48-XXV (Hương Hóa); E-48-XXXVI (Huế); E-49-XXXI (Đà Nẵng); D-48-VI (Bà Nà); D-49-I (Hội An); D-48-XII (Đắc Tô); D-49-VII,VIII (Quảng Ngãi) tỷ lệ 1/200.000 (1978-1985) Nguyễn Văn Trang 1986 Bđ-169
keyboard_arrow_up back to top