LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Thông tin tuyển dụng

 

 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

 

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

 

 

===========================================================

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2020

          Căn cứ theo phê duyệt số người làm việc theo vị trí việc làm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

          Liên đoàn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

       I. ĐIỀU KIỆNĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Điều 22 – Luật 58/2010)

          Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          c) Có đơn đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển);

          d) Có lý lịch rõ ràng;

          đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề;

          e) Có sức khỏe tốt (ưu tiên người có khả năng đi thực địa);

          Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN

             1.Số lượng xét tuyển

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngạch

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Tổ chức - Hành chính

Chuyên viên

1

2

Điều tra địa chất khoáng sản

ĐTVTNMT

32

3

Gia công phân tích mẫu

ĐTVTNMT

1

4

Phân tích mẫu Địa chất

ĐTVTNMT

3

*

Tổng cộng:

 

37

           

            2. Tiêu chuẩn xét tuyển

            2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên; Điều tra viên tài nguyên Môi trường

                Đối với ngạch chuyên viên yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân)  thuộc các chuyên ngành: Hành chính, Văn thư, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật và các ngành kinh tế khác. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

          Đối với ngạch Điều tra viên tài nguyên Môi trườngcó bằng tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, hải văn, hải dương, đất đai, địa chính, biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành điều tra viên tài nguyên môi trường quy định.

  a) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

          b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

          Lưu ý:

          – Đối với bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định.

          – Người đăng ký dự thi tuyển phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đúng theo chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.

          III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ

          1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

          – Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; Phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng nếu trúng tuyển và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. (Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển).

          – Bản phô tô Bằng tốt nghiệp Đại học kèm theo bảng điểm học tập (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

          – Bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác có liên quan. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ ghi bằng tiếng nước ngoài thì nộp kèm 01 bản đã được dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

          – Người dự tuyển là đối tượng ưu tiên (Điều 6, NĐ.115) thì nộp thêm các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định;

          – Đối với người dự tuyển là người dân tộc thiểu số thì nộp thêm bản phô tô giấy khai sinh, ghi rõ dân tộc thiểu số. Trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh nộp kèm bản phô tô sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân;

          – 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh, đựng trong phong bì nhỏ, chụp trong khoảng thời gian 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển

          Lưu ý: 

          Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu được cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

          Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên phải được cho vào 01 túi đựng hồ sơ, bên ngoài túi đựng hồ sơ ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh.

          Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đủ điều kiện nhưng không tham gia dự tuyển thì Liên đoàn không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.

          3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

          – Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 25/12/2020(Trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) hoặc qua đường bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu chính.

          – Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại: Trụ sở chính Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (Số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM).

          IV.HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

          1. Hình thức xét tuyển

          a) Vòng 1:

          Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          b) Vòng 2 (Khoản 2 Điều 9 Mục 2 NĐ 115)

- Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  2. Thi gian tuyn dng

          Thời gian xét tuyển dụng dự kiến: Trong Quý IV/2020.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức; Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển được thông báo trên Webside: http://www.bddcmn.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Bộ phận Tổ chức Liên đoàn: 08 38 465 403

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam./.

 

Tải mẫu dự tuyển 

Tệp đính kèm thông báo tiếp nhận hồ sơ

 

 

Quy chế xét tuyển và nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

 

THÔNG BÁO  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 1947/ĐCKS-TCCB ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng;

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2019, cụ thể như sau:

    I. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm        * Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng:          38 chỉ tiêu, trong đó gồm:

 1.     Vị trí Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06.02.05): 30 người,

    Trong đó:

Chuyên ngành là Địa chất, Địa chất học:       25 chỉ tiêu.

Chuyên ngành Địa Vật lý:                      05 chỉ tiêu.

 1.     Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): 01 chỉ tiêu, với chuyên ngành đào tạo là Địa chất, Địa chất học.
 2.     Vị trí Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): 03 chỉ tiêu,  Trong đó:

Chuyên ngành đào tạo là Địa chất, Địa chất học: 02 chỉ tiêu.

Chuyên ngành đào tạo là Kỹ thuật Địa chất: 01 chỉ tiêu.

 1.     Vị trí Lái xe vào chức danh Lái xe (01.010): 04 chỉ tiêu.
 2.    Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

II.1. Về tiêu chuẩn chung

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc; không phân biệt thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1.     Chỉ tuyển Nam giới.
 2.    Có Quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam. 
 3.     Tuổi đời từ 18 đến dưới 45 tuổi (đối với trình độ trên Đại học có thể đến 50

tuổi); 

 1.    Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 
 2.     Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; có khả năng đi thực địa thường xuyên ở khu vực miền núi, hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu vị trí tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1.    Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 2.    Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án; Quyết định

hình sự của Tòa án; đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

 1.    Đối với vị trí “Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản”: Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên.
 2.   Đối với vị trí “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản”: Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên.
 3.    Đối với vị trí “Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản”: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên.
 4.   Đối với vị trí “Lái xe”: có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

    III. Mức lương

-        Đối với Chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): Chi trả theo quy định của Luật viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn.

-        Đối với Lái xe (01.010): Chi trả căn cứ theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và hiệu quả công việc, mức độ đóng góp.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, lao động bao gồm:

-        Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

-        Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; bản sao hộ khẩu;

-        Bản sao giấy khai sinh;

-        Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; bảng điểm kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

-        Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế về hướng dẫn khám sức khỏe);

-        Bản tự đánh giá nhận xét về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ quá trình công tác có xác nhận của cơ quan người đó công tác

(nếu đã tham gia làm việc có đóng BHXH);

-        02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ (4 x 6).

V. Hình thức xét tuyển

 1.      Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người tuyển dụng sẽ tham dự vòng 2.

 1.      Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 1.       Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 12/2019 

Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Các thông tin liên quan đến thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2019 sẽ được niêm yết tại trụ sở chính Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tại địa chỉ http://www.bddcmn.vn/và được đăng trên phương tiện thông tin truyền thông của báo Người Lao động.

 1.   Thời gian và địa điểm liên hệ nộp hồ sơ,  

Người tham gia dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính.

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính (bộ phận Tổ chức cán bộ) –

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: (028) 38 465 403.

Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ theo giờ hành chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ căn cứ dấu bưu chính). Liên đoàn không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Văn bản thông báo tuyển dụng: Tải file Thông báo

keyboard_arrow_up back to top