LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

THAN BÙN U MINH, HƯỚNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

Liên hệ tham khảo
Than bùn U Minh ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu than bùn đầm lầy ven biển cổ, gồm mỏ U Minh Thưọng và mỏ U Minh Hạ. Đây là những mỏ than bùn có trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất nước ta.

 

TRẦN KIM PHƯỢNG*, NGUYỄN VĂN KHOA**, VŨ XUÂN BÁCH**

Tóm tắt


Than bùn U Minh ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc kiểu than bùn đầm lầy ven biển cổ, gồm mỏ U Minh Thưọng và mỏ U Minh Hạ. Đây là những mỏ than bùn có trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất nước ta. Số liệu phân tích mẫu do chúng tôi thu thâp (6/2000) cho thấy chất lượng than bùn U Minh tương đương than bùn của Hà Lan, là nguyên liệu chính để sản xuất than hoạt tính mang nhãn hiệu Norit nổi tiềng trên thị trường thế giới.
Than hoạt tính chế tạo từ than bùn U Minh có khả năng sử dụng để xử lý nước sinh hoạt, lọc mùi, lọc màu, lọc các ion kim loại năng, các hợp chất hữu cơ hòa tan và loại bỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật v.v... Thiêt bị xử lý nước CB-2 sử dụng nguyên liệu chính là than hoạt tính có khả năng xử lý bất cứ loại nước mặt hoặc nước ngầm nào bị nhiễm bẩn thành nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam (TC-505-BYT/QĐ).
Trên cơ sở kết quả thu được, tác giả đề nghị sử dụng than bùn U Minh để sản xuất than hoạt tính lọc nước sinh hoạt, đồng thời nêu lên những điều kiện thuận lợi của việc sản xuất bằng công nghệ và trang thiết bị tự chế tạo trong nước.

 

ABSTRACT

U MINH PEAT, DIRECTION OF EXPLOITATION  AND  UTILIZATION

Tran Kim Phuong,Nguyen Van Khoa, Vu Xuan Bach

                                                    Research  Institute of  Geology and Mineral Resources (RIGMR)

 

The U Minh peat in Mekong delta is of paleo-coastal swampy type including Upper U Minh and Lower U Minh deposits. These are the largest and the best peat deposits in Vietnam. The quality of U Minh peat is as good as Dutch one being principal material for manufacturing activated carbon which is well known over the world.

The activated carbon manufactured from U Minh peat is used to treatment of drinking water, filtering odour, color, heavy metallic ions, soluble organic compounds and avoiding plant guard chemicals excess… The water purificator CB-2 using activated carbon as main material is able to treat any dirty surface or ground waters becoming life water of Vietnam standard (TC-505-BYT/QÑ).

On the base of obtained results, the authors make demands of using U Minh peat as raw material for production of activated carbon, at the same time raising up favorable conditions of its production by technology and home-made equipments.