LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bài 11: ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên hệ tham khảo
Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh.

ĐỖ VĂN LĨNH1, CÁT NGUYÊN HÙNG1, NGUYỄN NGỌC THU1, CAO ĐÌNH TRIỀU2, NGUYỄN ĐÌNH XUYÊN2, PHAN THU NGA3, NGUYỄN THU HẰNG3

1Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh; 2Viện Vật lý Địa cầu, Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội; 3Sở Khoa học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Cường độ chấn động lớn nhất do động đất gây ra tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh là cấp VII theo thang MSK-64, gia tốc nền lớn nhất là PGA = 0,10 g trên nền loại A. Gia tốc dao động nền đối với các chu kỳ lặp lại tương ứng như sau: 500 năm là PGA = 0,03-0,06 g (I = VI-(MSK-64); 1.000 năm có PGA = 0,06- 0,07 g, (I = VII- MSK- 64); 2.500 năm, PGA= 0,07-0,09 g, (I = VII-MK-64); 5.000 năm, PGA = 0,07-0,10 g (đạt mức cực đại, I = VII-MSK-64). Phân chia 7 loại nền A, B, C, D, E, S1, S2 dựa trên mặt cắt thạch học của các lỗ khoan và các thông số như vận tốc truyền sóng ngang Vs, sức không xuyên tiêu chuẩn N30.

Tag sản phẩm